Home Kontakt

Kontakt

V prípade otázok či úvah, ale aj zdielania či doporučenia vedeckých prác, odborných textov, lexikónov všeho druhu, empirických experimentov, osobných skúseností ba aj symbiotickej spolupráce nás neváhajte kontaktovat 🙂

 

Aeternus Vita s.r.o.

Kubínska 3750/62
851 01 Bratislava

ICO 50 937 162

DIC 212 053 6825

email: aeternusvita369@gmail.com