Home Náš „Manifest“

Náš „Manifest“

Nas manifest

Náš Manifest

Naša práca je prejavom slobodnej vesmírnej existencie života. Tak ako sa nedá oceniť život, tak ani jeho prejav, akým je aj práca, nie je oceniteľný.

Tudíž „cena“ akéhokoľvek prejavu života (práce) je nevyčíslitelná.

A k tomu všetkú existenciu vesmír podporuje tým, že dáva všetky potrebné zdroje k životu, zadarmo.

Žiadna spoločnosť nikdy nezaplatila tejto planéte alebo vesmíru ani cent za zdroje ktoré zúžitkovala, no ďalej ich posunula už za „peniaze“.

Keďže všetko čo potrebujeme k životu tu máme zadarmo a naša existencia je neoceniteľná, tak (výsledok našej práce) prejav nášho bytia, ktorý tu „je“, je prístupný všetkým bytostiam, zadarmo. Nakoľko vo vesmíre sú si všetky bytosti rovné.

Na slobodnú existenciu a jej prejav sa nevzťahujú žiadne vymyslené zákony, iba tie prírodné (vesmírne). Nakoľko naše zákony nemajú žiaden reálny (fyzický) základ, sú to iba vety na papieri ktoré sa udržujú v spoločenskom povedomí, len v rámci mysle.

Sú to iba akési odporúčania, zákazy a príkazy, ktoré nemajú na rozdiel od prírodných (vesmírnych) zákonov žiaden reálny dopad, nikdy ho nemali a ani mať nebudú.

Všetky potrebné „zákony“ sú už veky vekov vtkané do samotnej existencie vesmíru (života/bytia).

Na to aby sme žili poctivo, láskyplne, pravdovravne a šťastne, žiadne vymyslené „zákony“ nepotrebujeme. Všetko čo potrebujeme je už dávno v nás. A preto by sme „to“ mali využívať všetci spoločne, lebo vo vesmíre sme všetci spolu.